Zorgboerderij Familie Huismans

Kleinschalige dagbesteding

Wij zijn als zelfstandige zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor onze kwaliteit, bij ons is kwaliteit geen toeval!

Wij werken met onze eigen methoden ‘geduld, respect en samenwerken’. Dit doen we door een veilige omgeving te creëren waar we kunnen werken in een ontspannen sfeer. Vertrouwen is hierin heel belangrijk, daarom zijn wij met voldoende begeleiding. Een bekend gezicht geeft vertrouwen en daar kan een deelnemer zijn leerdoelen op bouwen.

Wij sturen vanuit het positieve, zodat het voor onze deelnemers een logische keuze wordt om ‘het goede’ te doen. Zoals een juist dag- en nachtritme behouden, naar de dagbesteding komen, contacten aangaan, deel te nemen aan activiteiten etc.

Deze methoden werkt als sinds 2007 met goed resultaat en daarom blijven wij ons dagelijks inzetten om een aanvulling te zijn op het welzijn van onze deelnemers.

Dieuwertje is als eigenaresse altijd bezig om de landelijke en regionale wetgeving te handhaven op de dagbesteding. Ons handboek kwaliteit, protocollen en methoden voldoen daarmee dan ook ruim aan alle wettelijke eisen.

Wanneer u als deelnemer of zorgprofessional met ons samenwerkt is de kwaliteit gewaarborgd. Dit alles zonder dat wij ons verschuilen achter een keurmerk of kwaliteitssysteem, onze ervaring leert dat dit vaak op papier veel inhoud, maar de praktische naleving niet telt.